Anerkendelse af de unges virkelighed

-I Helsingung føler jeg, at de forstår mig.
Ung i Helsingung

I Helsingung ved vi, at din og min verden ikke ser ens ud. Og vi anerkender den unges ret til at være ekspert på, hvordan hans eller hendes verden ser ud. Det er derfor ikke er vores opgave at irettesætte eller tro at vi er klogere på, hvad problemet eller løsningen er. I stedet er det meget vigtigt for os at have blik for de unges egne løsninger. Det kalder vi den anerkendende tilgang. Mange omkring de unge har måske forsøgt at påpege det, de unge har gjort galt uden at det har været til særlig meget hjælp. Derfor gør vi noget andet.

Rusmidler er bare en del af problemet

De hjalp ikke bare mig, men også mine forældre med at forstå det bedre.
Ung i Helsingung.

Vores fornemste opgave i Helsingung er at være undersøgende og nysgerrige. Vi ser ikke rusmiddelproblemet som et isoleret problem, men som en del af den unges liv, der indeholder meget mere. Når vi skal være til hjælp, vil vi gerne sammen undersøge nogle af de gode og svære ting, som gør sig gældende i de unges liv. Vi vil også gerne forstå, hvordan den unges liv fungerer i sammenhæng med de mennesker, der er omkring den unge. Den unge eksisterer ikke som et uafhængigt individ og rusmiddelproblemet er ikke blevet til som en uafhængig proces. Vi kan ikke trykke på A og så bliver det til B. Der er ikke en lineær sammenhæng. Det vi til gengæld ved er, at forandringer sker i relationer. Og at forandringer et sted ofte fører til forandringer et andet sted.

I Helsingung lægger vi i det hele taget meget vægt på at inddrage de systemer, der er brugbare for de unge. Det er ofte familien, men det kan også være venner, kærester, en kontaktperson, pædagog, nabo eller gymnastiktræner. Den unge er til enhver tid velkommen til at invitere betydningsfulde personer med til samtaler og møder. Vi forsøger også at have blik for, hvornår det er hjælpsomt at inddrage andre.

Helsingung har også en lang række kommunale samarbejdspartnere, som vi slet ikke kunne lave vores arbejde uden. Her forsøger vi at bidrage til at lave en plan med de unge og at indgå som en del af et samarbejde, hvor alle går i samme retning. 

Seneste nyhed

Bliv ringet op

Del