Det vigtige forældrearbejde

-Jeres måde at tage hånd om mig som forældre har været med til at starte en udvikling

Vores holdning er, at forældre elsker deres børn og altid gør deres bedste ud fra de givne præmisser. At blive mødt med forståelse som forældre, i forhold til de frustrationer, der kan opstå omkring ens barn, kan være et afgørende vendepunkt. Det er ud fra denne forståelse, at ny forståelse og udvikling kan starte. En frustreret forælder kan have svært ved at støtte og hjælpe sit barn, og vil ofte være fanget i et negativt mønster. At blive mødt på denne frustration, gør det muligt at forlade frustrationen til fordel for mere konstruktive mønstre. Vi kalder dette for anerkendelsens princip. Derfor er vores udgangspunkt også, at forældre skal inddrages og tilbydes hjælp, så de kan indgå konstruktivt i de unges forandringsproces.

Vi arbejder på denne baggrund familieorienteret i behandlingsforløbene. Når de unge er under 18 år, har vi særlige forpligtelser og gør særlige bestræbelser på at inddrage familien. Når de unge er over 18 år hjælper vi altid gerne forældrene, og inddrager rigtig gerne familien i det omfang den unge ønsker det.

Samtidig tilbyder vi forældre direkte rådgivning både via telefon og samtale, også når deres barn ikke endnu har kontakt til os. Vi tror på, at vi ved at hjælpe forældrene på denne måde, også øger chancen for at hjælpe de unge – også i de situationer, hvor vi ikke møder de unge.

Når vi inviterer til rådgivning, familieorienteret behandling og forældreaftener er det også fordi vi ved, at forandringer hos forældrene fører til forandringer hos den unge og vice versa. Det kan ofte være med til at skabe en positiv spiral, og giver et større repertoire af handlemuligheder. Dette er nogle af de tanker, der ligger bag at arbejde systemisk.

Seneste nyhed

Bliv ringet op

Del